Termeni si conditii

Termeni si conditii

TERMENI si CONDITII de UTILIZARE (TCU)

 

Preambul

 

Prezentul document reprezinta Termenii si Conditiile de Utilizare a site-ului 365 Vacante.ro, document denumit in continuare "TCU".

 

TCU serveste ca baza legala pentru toate serviciile prestate de societatea Vertical Call Point S.R.L. (numit in continuare "365 Vacante.ro"), persoana juridica romana avand sediul social in Curtea de Arges, Str.Neagoe Voda bl. F8, cb. B, ap. 29, jud. Arges, identificata prin CIF RO31011824 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges sub nr. J03/1743/2012, in calitate de furnizor de servicii de turism si

orice persoana fizica / persoana juridica identificata prin datele introduce in formularul de comanda (numita in continuare "Utilizator",) in calitate de beneficiar al serviciilor.

Neacceptarea TCU sau a oricarei prevederi din acesta atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea site-ului sau utilizarea in orice mod a serviciului. Accesarea site-ului, plasarea unei comenzi pe site sau utilizarea in orice mod a serviciilor 365 Vacante.ro constituie o acceptare in totalitate a TCU, inclusiv a modificarilor ulterioare.

 

Drepturile si obligatiile Utilizatorului

 

Utilizatorul are dreptul sa vizualizeze site-ul in format electronic, sa studieze continutul acestuia si sa utilizeze informatiile, respectiv sa le stocheze doar in scopuri personale, fiind interzisa utilizarea continutului site-ului in scop comercial de catre Utilizator.

Utilizatorul are dreptul de a solicita si obtine informatii personalizate prin accesarea formularului de contact, corespunzator solicitarii sale si intr-un termen rezonabil.

Utilizatorul acestui site are obligatia de a verifica modificarile intervenite in TCU si in continutul informatiilor de pe site.

Utilizatorul este unicul responsabil de corectitudinea informatiilor pe care le furnizeaza catre 365 Vacante.ro, in contextul raporturilor comerciale si garanteaza pentru veridicitatea acestora. 365 Vacante.ro nu este raspunzator pentru comunicari inexacte sau deficitare care sunt rezultatul neactualizarii acestor date de catre Utilizator.

Utilizatorul are obligatia de a folosi site-ul conform destinatiei sale, fiind interzisa utilizarea in scop abuziv (rezervari false sau efectuarea de rezervari de catre persoane care nu au capacitate de exercitiu sau capacitatea financiara de a angaja persoana juridica in numele careia au solicitat oferta )

Reproducerea continutului site-ului si/sau inlaturarea elementelor distincte de pe copiile continutului site-ului fara acordul prealabil scris al reprezentantului legal al societatii atrag raspunderea juridica a Utilizatorului, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Utilizatorul confirma ca a citit si acceptat acesti Termeni si Conditii de Utilizare in totalitate.

Utilizatorul este obligat sa efectueze comanda catre 365 Vacante.ro numai in mediu securizat.

Raspunderea pentru toate activitatile care se desfasoara/deruleaza in numele Utilizatorului si orice actiuni  efectuate in legatura cu serviciile solicitate/achizitionate  sau de actiunile partenerilor (reprezentantii legali sau prepusii acestora) angajati in comandarea/achizitionare/modificarea comenzii apartine in totalitate Utilizatorului.

 

 

Drepturile si obligatiile 365 Vacante.ro

 

365 Vacante.ro  isi rezerva dreptul de a modifica, schimba, inlatura sau adauga termeni si conditii in TCU, fara notificari sau instiintari prealabile. Utilizarea continua a serviciilor reprezinta acordul Utilizatorului asupra acestor modificari.

Informatiile oferite prin intermediul site-ului 365 Vacante.ro sunt informatiile comunicate de furnizori, care pot suferi modificari sau completari, in functie de specificul acestora, de care Subscrisa nu este responsabila.

Continutul prezentului website si informatiile care vor fi transmise catre Utilizator sunt proprietatea 365 Vacante.ro si a partenerilor sai, fiind protejate prin dreptul de proprietate intelectuala.

 

Serviciile 365 Vacante.ro

 

365 Vacante.ro va pune la dispozitie servicii de rezervari pachete turistice.

Rezervarile si vanzarile de bilete de avion se supun Conditiilor Generale de Rezervare si Vanzare a Biletelor de Avion corespunzatoare companiei de la care sunt achizitionate (la care se adauga prevederile prezentului TCU). Pentru pachetele turistice, tarifele de pe site sunt informative si se pot modifica oricand. Cererile de rezervare transmise prin formularul de comanda nu garanteaza blocarea locurilor si a tarifelor. Dupa transmiterea formularului pe site, un agent 365 Vacante.ro va confirma tariful/conditiile de achizitie pe email sau telefonic.

365 Vacante.ro este o agentie de turism touroperatoare conform Licentei de turism 7656/04.10.2016 si nu isi asuma responsabilitatea pentru produsele si serviciile turistice oferite de furnizorii de servicii turistice si nu garanteaza calitatea produselor sau serviciilor prestate de catre acesti furnizori.

 

Conditii generale:

Rezervarea finalizata de catre Utilizator este considerate solicitare de achizitionare a unui service touristic/produs prin 365 Vacante.ro.

Cererea acceptata de catre subscrisa va fi confirmata prin e-mail sau telefonic si va atrage aplicarea drepturilor si obligatiilor Contractului turistic.

Utilizatorul trebuie sa tina cont de faptul ca prezentului TCU i se vor alatura si termenii si conditiile furnizorului de servicii, precum si drepturile si obligatiile existente in Contractul turistic.

Utilizatorul este singurul responsabil de corectitudinea si veridicitatea informatiilor furnizate cu ocazia finalizarii comenzii.

 

Serviciile ofertate de 365 Vacante.ro sunt in functie de disponibilitatea furnizorilor, iar acestia pot adauga prevederi referitoare la procedurile de plata, anulari, modificari, obligatii sau restrictii de alta natura – 365 Vacante.ro nefiind responsabila pentru existenta si/sau aplicarea acestora.

Anularea sau modificarea rezervarilor efectuate de Utilizator se va face face in limita posibilitatilor oferite de furnizori, existand fie varianta unor costuri suplimentare fie varianta de a nu putea anula/modifica anumite servicii turistice.

Procedura de anulare/modificare a rezervarii implica o solicitare scrisa pe adresa de e-mail contact@365vacante.ro in care sunt specificate datele rezervarii efectuate si modificarile survenite.  Operarea acestor modificari poate implica si obligatia de a achita costuri suplimentare pentru efectuarea modificarilor, care se adauga costurilor solicitate de furnizori.

Modalitatile de plata acceptate de 365 Vacante.ro sunt transfer bancar, plata online card bancar, ordin de plata.

Utilizatorul trebuie sa aiba in vedere ca la momentul rezervarii sa dispuna de suma necesara pentru plata rezervarii pe instrumentul de plata indicat in rezervare, furnizorul avand dreptul sa anuleze rezervarea in caz contrar.

Plata serviciilor comandate si rezervate se va efectua dupa caz si in contul subscrisei, indicat in Contractul de turism, societatea noastra urmand a realize transferul catre furnizor, Utilizatorul fiind responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor comandate.

Emiterea documentelor aferente serviciilor achizitionate se va face dupa plata integral a acestora

 

In cazul in care apar taxe si/sau comisioane suplimentare Utilizatorul va fi instiintat cu privire la existenta acestora si modalitatile de plata.

 

 

Politica de continut

Prin prezentul TCU va informam si sunteti de acord ca sub nicio forma 365 Vacante.ro nu este raspunzator, in nici un mod, pentru actiunile sau omisiunile dvs. cu ocazia comandarii si/sau achitarii unui serviciu de turism.

Serviciile oferite de catre 365 Vacante.ro vor fi utilizate numai in scopuri legale si in conformitate cu prevederile Legii comertului electronic – art. 16.

Activitatile ilegale sau care prejudiciaza 365 Vacante.ro /Tertii sunt strict interzise.

Prin acceptarea prezentului TCU Utilizatorul isi exprima acordul cu privire la utilizarea de catre 365 Vacante.ro a datelor cu caracter personal si orice alte date si informatii cu caracter personal furnizate in orice activitati si scopuri legate de marketing, subscrisa fiind operator de date cu caracter personal cu nr.27411;

Conform prevederilor legale, aveti dreptul de acces, de interventie asupra datelor si dreptul de a va adresa justitiei. In cazul in care va exercitati dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale si solicitati stergerea datelor va rugam sa efectuati aceasta solicitare in scris, printr-o cerere semnata personal la adresa ……..

 

Clauze de neraspundere

Continutul site-ului 365 Vacante.ro are un continut informative, agentia de turism 365 Vacante nefiind responsabila pentru exactitatea informatiilor oferite de catre partenerii nostril si publicate pe site.

Eventualele neconcordante/erori care pot aparea la un moment dat intre continutul site-ului si informatiile reale furnizate de catre agentia de turism nu implica nici o raspundere pentru agentia noastra.

Informatiile prezentate in continutul site-ului nu pot constitui consultanta sau angajament din partea agentiei, informatiile prezentate au caracter pur informativ cu privire la serviciile si produsele furnizorilor si nu pot fi assimilate sub nicio forma unor recomandari sau garantii.

365 Vacante.ro actioneaza ca agent pentru tertii furnizori de produse si servicii, respectiv: hoteluri, companii de transport etc. – acestia fiind denumiti furnizori.

Pentru produsele si serviciile oferite de acestia, in ceea ce priveste calitatea si exactitatea acestora, furnizorii sunt singurii responsabili, agentia noastra negarantand in nicu un fel, explicit sau implicit, acurateatea sau calitatea produselor si serviciilor oferite de acestia si neputand fi tinuta responsabila in acest sens.

 

Modificari

365 Vacante.ro  poate modifica informatiile din cadrul TCU, in orice moment, fara a fi necesara nicio notificare in acest sens. Utilizatorul are obligatia de a se informa in acest sens. Utilizarea site-ului constituie acceptarea TCU cu modificarile survenite.

Incalcarea regulilor expuse in prezentul TCU poate atrage raspunderea juridica. In cazul in care apar neintelegeri, se va incerca solutionarea amiabila a acestora. In caz contrar, conform legislatiei in vigoare solicitarea de solutionare va fi deferita intantelor juecatoresti competente.

Site-ul 365Vacante.ro poate contine link-uri catre diverse alte site-uri. Prin accesarea acelor site-uri va aflati implicit in afara site-ului 365vacante.ro, avand obligatia de a respecta conditiile si termenii de utilizare a acelor site-uri.

 

Forta majora

Nici una dintre părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 5 zile  de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune- interese.

 

Legea aplicabila

Legea aplicabila acestui contract este legea romana.

Termenii prezentati sunt reglementati de prevederile urmatoarelor acte normative:

O.G. nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta;

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic.

Utilizatorul accepta sa adere la acesti Termeni si Conditii de Utilizare. Utilizatorul confirma ca a citit si acceptat acesti Termeni si Conditii de Utilizare.